ecmXperts en AVG/GDPR

In het kader van de Europese privacy wetgeving (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een AVG-verklaring opgesteld. De AVG is gericht op persoonsgegevens en persoonlijke privacy. Er […]

Windream Apps

Op de CeBIT – 5 t/m 9 maart te Hannover – zal windream Apps lanceren voor iOS en Android. Dit betekent dat iPhone, iPad en Android gebruikers ook via een […]