Innoveren zonder investeren met Cloud Computing!

Volgens het CBS innoveert zo’n 60% van de Nederlandse bedrijven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen technologische en organisatorische innovatie. Onder technologische innovatie valt ook procesinnovatie middels ICT. Door gebruik te maken van Cloud Computing kan uw bedrijf innoveren zonder investeren.

Wat is Cloud Computing?

Omdat snel (mobiel) internet tegenwoordig overal beschikbaar is, zijn er veel software leveranciers die hun oplossingen voor online gebruik via het internet of via apps aanbieden. Dit noemt men ook wel Cloud software. Dit gaat vaak in de vorm van een abonnement waar de hosting, het maken van back-ups, de helpdesk, software updates en het onderhoud bij inbegrepen is. Het abonnement is vaak een vast bedrag per gebruiker per maand.

Traditionele software aankoop

In het traditionele aankoopmodel van software investeert uw bedrijf vooraf in hardware, software licenties en implementatiekosten. Deze implementatiekosten zijn vaak hoog en bestaan op hun beurt onder andere uit maatwerk aanpassingen, installatiekosten, opleiding en begeleiding. Na de implementatie heeft het bedrijf operationele kosten in de vorm van systeembeheer, software onderhoud en helpdesk.

In de onderstaande tabel worden beide modellen vergeleken:

Bij Cloud Computing valt dus een groot deel van de investering weg!

De meeste kosten die bij Cloud Computing wegvallen uit het kostenplaatje worden aan uw bedrijf in rekening gebracht via het abonnement. Omdat de Cloud oplossing door meerdere klanten op dezelfde servers gebruikt wordt, ontstaat er een schaalvoordeel waardoor het bedrijf per saldo goedkoper uit is. Dit is vooral interessant voor het MKB!

Gemakkelijk en met lage kosten innoveren!

Met Cloud Computing kan uw bedrijf dus gebruik maken van de nieuwste software pakketten en

updates zonder hoge investeringen vooraf. Bovendien is er veelal de mogelijkheid om de software 14 of 30 dagen te proberen. Daarnaast biedt Cloud Computing nog de volgende bijkomende voordelen:

  • Flexibiliteit: het aantal gebruikers is vaak per maand te wijzigen.
  • Toegankelijkheid: omdat de oplossing via het internet gebruikt wordt, kunt u het overal gebruiken waar internet beschikbaar is: dus ook thuis en onderweg!

Beren op de weg?

Maar dan 25% van de bedrijven heeft bedenkingen om applicaties via internet te gebruiken en bedrijfsdata op servers van een provider op te slaan. Wat gebeurt er als internet uitvalt? Zijn mijn bedrijfsgegevens veilig opgeslagen? Allemaal goede en legitieme vragen. Gelukkig zijn er ook goede oplossingen voor.

De kans bijvoorbeeld dat internet uitvalt is heel erg klein. Het gaat vaker om uw eigen verbinding naar het internet dan om andere storingen. Het is dus belangrijk dat u met uw eigen internet provider afspraken maakt over de beschikbaarheid van uw aansluiting.

De data die u van en naar de Cloud leverancier stuurt, wordt altijd versleuteld verzonden zodat derden deze niet kunnen lezen. Eenmaal op de server zorgen firewalls en andere toegangscontroles (bijvoorbeeld via Google Authenticator) ervoor dat derden niet bij uw gegevens kunnen komen. Bovendien zorgt de Cloud leverancier voor goede back-up faciliteiten en colocaties in geval van ernstige calamiteiten.

Alle mogelijke storingen worden door de Cloud leverancier in een SLA- of Verwerkingsovereenkomst vastgelegd waarbij de beschikbaarheid van de applicatie en uw data centraal staan. Beschikbaarheids-percentages van 99,9% zijn daarbij haalbaar (dat is een uitval van 8,76 uur op jaarbasis). Bekijk daarbij echter wel goed wat uw eigen verantwoordelijkheden zijn en waar eventueel aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de continuïteit van uw bedrijf te verzekeren.

Cloud Computing is de toekomst!

Inmiddels gebruiken we allemaal in meer of mindere mate Cloud Computing voor bijvoorbeeld internet bankieren, Office 365 of de financiële administratie. De grenzen tussen lokale applicaties en Cloud oplossingen zullen steeds meer vervagen waarbij Cloud Computing steeds meer ingeburgerd raakt. Vooral voor het MKB is Cloud Computing interessant omdat zij kunnen profiteren van het schaalvoordeel op het gebied van onderhoud en beheer.

Bronvermelding

CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/42/ict-kennis-en-economie-2019

Computable, topic Cloud Computing:

https://www.computable.nl/overzicht/topics/2333364/Cloud-computing.html

https://www.computable.nl/artikel/opinie/cloud-computing/7046321/2333364/veiligheid-begint-bij-it-beheer.html