Nieuw adres

ecmXperts en archiveXperts zijn verhuisd naar een nieuw kantoor in Alkmaar. Het nieuwe adres is: Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar Telefoon (ongewijzigd): 085-4016323

ecmXperts en AVG/GDPR

In het kader van de Europese privacy wetgeving (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een AVG-verklaring opgesteld. De AVG is gericht op persoonsgegevens en persoonlijke privacy. Er […]