Nieuwe directeur windream

Per 1 januari is Stephan Serger de nieuwe directeur van windream GmbH. Hij volgt Roger David op die windream de afgelopen 20 jaar heeft uitgebouwd tot een succesvolle ECM leverancier. Lees via de link het interview met Stephan Server (Duitstalig).