Xpert Translator

XpertTranslatorMet de Xpert Translator wordt het vertalen van documenten kinderspel! De bestanden kunnen direct in de Windows Verkenner of windream DMS geselecteerd worden waarna de Xpert Translator gestart kan worden. De bestanden worden via Lingosec, een beveiligde verbinding, naar het Transenter online vertaal platform verzonden en terug ontvangen. Bespaar tijd en kosten in het vertaalproces met de Xpert Translator.

De Xpert Translator in 3 stappen

 1. Kies de bestanden die vertaald moeten worden in windream. Dit kan ook met CTRL en SHIFT.
 2. Kies het translatietype (machine- of menselijke vertaling) en de taal en verzend de bestanden naar Transenter voor een prijsopgave.
 3. Accepteer de prijs of maak aanpassingen. Als de prijs geaccepteerd wordt: start de vertaling! De documenten worden via beveiligde verbinding teruggestuurd.

Eigenschappen

 • Documenten zijn beveiligd tegen spionage via Lingosec
 • De 35 belangrijkste wereldtalen worden ondersteund
 • Machine vertaling (per omgaande) of een kwaliteitsvertaling door een professionele vertaler (3 tot 24 uur)

Meer informatie

Bekijk Lingosec video

Brochure Xpert Translator NL

Flyer A5 Xpert Translator DE

Flyer A5 Xpert Translator UK

Transenter_logo_kllingosec-logo-klThe Xpert Translator makes the translation of documents very easy! The selected documents are sent to Transenter’s online translation services via a secure connection. You have a choice of translation options (machine or human translation) and target languages. The source language is automatically detected. Transenter’s platform provides both highly secured automated translation and professional quality human translation that leads to a reduction in both time and financial costs within the translation process.

The Xpert Translator in 3 steps

 1. Select the files to be translated. The files can be selected in windream or Windows Explorer (also with CTRL or SHIFT).
 2. Select the translation type(s) and the target language(s) and send the files to Transenter for a price quote.
 3. Accept the price quote or make changes. If the price is accepted, translate the documents! The documents are returned via a secure connection.

Features

 • The Xpert Translator is started by right mouse click on the selected documents.
 • The documents are sent and received via a secure connection. The documents are protected from espionage via the Lingosec – sensitive content protection software (LT-Innovate Award 2014)
 • More files can be translated at once.
 • The target language and translation type can be set for each individual document.
 • windream rights are used to set the rights for using the translation services.
 • windream versioning can be used for tranlated documents related to the source document.

Lingosec video on youtube

Flyer A5 Xpert Translator UK

Transenter_logo_kllingosec-logo-klMit Xpert Translator wird die Übersetzung von Dokumenten ganz leicht! Die ausgewählten Dokumente werden über eine gesicherte Verbindung an Transenter’s Online Translation Services geschickt. Sie können aus Übersetzungsoptionen (maschinelle- oder Humanübersetzung) und Zielsprachen auswählen. Die Erkennung der Dokumentsprache erfolgt automatisch. Transenter’s Service bietet sichere automatische Übersetzungen und professionelle Humanübersetzungen, die die bei einer Dokumentenübersetzung anfallende Zeit und die dabei entstehenden Kosten beträchtlich senken.

Der Xpert Translator in 3 Schritten

 1. Wählen Sie in windream oder Windows Explorer die zu übersetzenden Dateien aus (auch mit SHIFT oder CTRL).
 2. Wählen Sie den/die Übersetzungstype(n) sowie die Zielsprache(n) aus und senden Sie diese für ein Preisangebot an Transenter.
 3. Nehmen Sie das Preisangebot an oder nehmen Sie Änderungen vor. Bei Annahme des Preises kann die Übersetzung beginnen. Die spätere Rücksendung der Dokumente erfolgt ebenfalls über eine gesicherte Verbindung.

Eigenschaften

 • Der Xpert Translator wird durch Anklicken der ausgewählten Dokumente mit der rechten Maustaste gestartet.
 • Versand der Dokumente über eine, durch Lingosec‘s Sensitive Content Protection Software (LT-Innovate Award 2014) vor Spionage geschützte sichere Verbindung.
 • Mehrere Dokumente können gleichzeitig übersetzt werden
 • Einstellung der Zielsprache pro jeweiligem Dokument
 • Zur Einstellung von Nutzerrechten können Windream-Rechte verwendet werden
 • Nutzung von windream Versioning für übersetzte Dokumente und das Quelldokument möglich

Lingosec video anschauen

Flyer A5 Xpert Translator DE

Transenter_logo_kllingosec-logo-kl