Quality management & windream DMS

Op donderdag 6 november organiseert Boehme & Weihs in samenwerking met ecmXperts de jaarlijkse Computer Aided Quality management en Document Management roadshow in Van Der Valk Hotel Houten. Het programma begint om 9:30 en duurt tot 16:00 uur.

Naast een algemene introductie van de CASQ-IT software voor geintegreerd kwaliteitsmanagement gaat dit jaar speciale aandacht uit naar supplier assessment en auditing. Het vergt nogal wat activiteiten en documentatie voordat een leverancier gekwalificeerd is om te leveren. Het managen van dit proces en het bewaren en archiveren van de informatie voor later (her)gebruik wordt steeds complexer. Met de software van Boehme & Weihs en windream DMS kan dit proces eenvoudiger en sneller verlopen. De presentaties zijn in het Engels.

Aanmelden kan via de Boehme & Weihs website.

CASQ-IT